Klein Amazing

Naast het koor Amazing kennen we ook een groepje van 9 leden onder de naam Klein Amazing

Klein Amazing zingt voornamelijk a capella nummers. Zij tredende los van Amazing op of worden in het programma opgenomen met het volledige koor. Klein Amazing oefent 1x per 3 weken van 19.00-20.00 uur.